Tänk på detta!!

Vi som har det bra och lever gott tänker väldigt sällan på folk som lever fattigt. Den här bilden som är tagen mitt i Europas hjärta, visar att fattigdom finns överallt. Den här kvinnan som promenerar i sina gamla, utslitna kläder med några plastpåsar i handen kan inte lämna någon oberörd. Detta tål att tänka på när vi sätter i oss god mat och vin. Påminn gärna dina vänner så alla blir medvetna om att vissa lever i misär och att alla inte har det lika bra som du och jag.