Men var på er vakt, påskharen verkar vara på krigsstigen i år…