Volvo i kris

Njae, jag tror inte vi kommer få nån hjälp från ovan. Historien snarare upprepar sig, om än här i lite mindre skala. Om Gamla Testamentet skrevs idag skulle det kanske stått om Volvo istället för Sodom eller Gomorra:

[…] folket i Volvo var mycket ont och syndigt inför Herren. (1 Mos. 13:13)

Och om det var jag som bad Gud att chillla lite såsom Abraham försökte en gång i tiden, innan Sodom skulle förstöras, skulle det låta något såhär (1 Mos. 18:22~33):

[…] Janne stod inför Herren. Och Janne trädde närmare och sade: “Vill du då förgöra den rättfärdige tillsammans med den ogudaktige? Kanhända finns femtio rättfärdiga i fabriken. Vill du då förgöra den och inte skona fabriken för de femtio rättfärdigas skull som finns där? Bort det, att du skulle göra så och döda den rättfärdige tillsammans med den ogudaktige, så att det skulle gå den rättfärdige som den ogudaktige. Bort det ifrån dig! Skulle han som är hela jordens domare inte göra vad rätt är?”

Herren sade: “Om jag i Volvo finner femtio rättfärdiga inom fabrikerna, så vill jag skona hela Volvo för deras skull.”

För att göra en lång historia kort så dealar Janne ett tag och och Gud går med på att i tur och ordning skona fabrikerna om det finns fyrtio, trettio eller bara tjugo och till sist tio rättfärdiga:

Då sade Janne: “Herre, vredgas inte över att jag talar ännu en gång. Kanhända skall tio finnas där.”

Han svarade: “Jag skall då inte fördärva den, för de tios skull.” Och herren gick bort, sedan han hade talat ut med Janne.

Förra gången gick det ju som det gick… inte ens tio moraliska människor fanns i Sodom och staden förintades! Allt jag menar är – hoppas inte för mycket! :P

(Bilden är ett foto på en affisch från VKG uppsatt lite varstans inne på Volvo PV om någon undrar.)