Israel bildades omkring år 1300 f.Kr, nästan 2000 år innan Islam grundades och dagens israeler har samma kultur och samma språk som de hade redan då. Judarna dominerade landområdet från 1272 f.Kr och tusen år framåt och har till dags dato i varierande grad funnits i området i sammanlagt 3300 år.

Efter det att romarna intog Jerusalem och fördrev judarna för ca 2000 år sedan har området regerats av det romerska riket, av kristna och islamiska invaderande styrkor, det Osmanska riket och av det Brittiska imperiet.

Det var inte förrän efter att Israelerna återbefolkade historiska Judeen och Samarien som myten om staten Palestina skapades. Det finns inget historiskt känt palestinskt språk eller någon distinkt palestinsk kultur. Palestina var bara en geografisk term för att kunna hänvisa till området Israel/Jordanien under den tiden när det inte fanns någon nation där.

Jerusalem
I över 3300 år har Jerusalem varit Israels/judarnas huvudstad. Jerusalem har aldrig varit huvudstad för något arabiskt eller muslimskt land. Inte ens när Jordanien ockuperade Jerusalem 1948-1967 hade de aldrig för avsikt att göra det till en muslimsk huvudstad och inga arabledare besökte staden.

I den judiska bibeln omnämns Jerusalem 669 gånger. I den kristna bibeln omnämns Jerusalem 154 gånger. I koranen omnämns staden inte en enda gång.

Israels Kung, David, gjorde staden Jerusalem till hela landet Israels huvudstad. Mohammed besökte aldrig Jerusalem. Jerusalem bestod under det Turkisk-Osmanska rikets styre och under det Brittiska rikets styre.

Templet i Jerusalem är judarnas allra heligaste ställe, byggd av Kung Salomon 950 f.Kr, förstörd av Nebukadnezzar 587 f.Kr, återuppbyggd 541 f.kr och sedan förstörd igen av romarna 70 e.Kr. Bl.a. Al-Aqsamoskén är byggd långt senare på forntida judiska tempel.

Under Jordanskt styre vanhelgades heliga judiska platser och judarna nekades tillträde till sina bönehus. Under Israeliskt styre har alla muslimska och kristna platser bevarats och hållits öppna för alla oavsett tro. Muslimer är vända mot Mekka när de ber, judar vänder sig mot Jerusalem och kristna… tja, deras kyrkor står nog i en öst-västlig riktning om jag inte minns helt fel. Nåja, men under århundradena har araber aldrig varit intresserade av Jerusalem eller Templet där… utan bara på senare tid, och endast med politiska – inte religiösa – motiv.

Så – varför slåss det egentligen? Införliva Gaza, Västbanken och allt fan det heter i Israel igen så kan nog alla leva lyckliga tillsammans där!

Just det, det finns en stad i Texas, U.S.A som heter Palestine.