En dag kanske du också blir tvingad att byta avdelning!