Den perfekta stjärten. (Översatt från Sunday Times)

Få kvinnor skulle påstå att de har den perfekta stjärten. Men de som behöver tillförsikt om att den faktiskt finns, så har en forskare nu tagit fram en matematisk formel som tros kunna räkna ut hur den perfekta baken ser ut.

De magiska siffrorna är (S+C) x (B+F)/T = V.

Ekvationen ser kanske en aning komplicerad ut, men den är enligt forskaren, väldigt enkel. Den värderar form, stuns, fasthet och symmetri – alla de faktorer som i detta sammanhang betyder något.

S är den generella fomen eller hängigheten av baken, C representerar hur sfäriska skinkorna är, B mäter hur dallrig eller hur stunsen är på muskulaturen, medans F beskriver fastheten.
V är höft – midja förhållandet, eller symmetrin på stjärten och T är måttet för hudens texturer där celluliter tas med i beräkningarna.

Dr Holmes, som forskaren heter, säger att Kylie Minogue, vars firade bakdel satte fart på hennes karriär med hjälp av ett par hotpants, skulle med största säkerhet få perfekta 80 poäng i ekvationen.
För ju närmare 80 poäng man kommer i uträkningen desto mer perfekt är det. :p

Läs hela artikeln (på engelska) i Sunday Times