Övning 1.
På svenska:
Tre häxor tittar på tre Swatchklockor.
Vilken häxa tittar på vilken Swatchklocka?

På engelska:
Three witches watch three Swatch watches.
Which witch watch which Swatch watch?

Övning 2, lite svårare.
På svenska:
Tre könsopererade häxor tittar på tre Swatchklockknappar.
Vilken könsopererad häxa tittar på vilken Swatchklockknapp.

Och på engelska:
Three switched witches watch three Swatch watch switches.
Which switched witch watch which Swatch watch switch?