Kylskåp

Jag har tillsammans med skyddet länge kämpat mot ledningen för att få standardisera ett nytt skyddsdokument och få det upplagt för hämtning på intranätet.

VDLÖED-Dokumentet, som det ska komma att heta, har provats på en utvald avdelning, under verkliga förhållanden, ett längre tag nu med ett fullgott resultat så förhoppningsvis kommer ledningen snart att vika sig i denna viktiga frågan. Det gäller ändå arbetarnas hälsa!Bonus: Om ni kan gissa vilken avdelning dokumentet har testas på kan ni vinna ett exemplar av ett officiellt VDLÖED-Dokument signerat av mig!