En akronym är en sorts initialförkortning, d.v.s. ett ord som är bildat av begynnelsebokstäverna i flera ord eller ordled.

Här är ett gäng akronymer som alla kanske inte vet vad de betyder:

  • SRS – Suplemental Restraint System
  • RADAR – RAdio Detection And Ranging (Trivia: I radarns barndom var det tänkt att det skulle heta ekoradio på svenska…)
  • SAAB – Svenska Aeroplan AB
  • BMW – Bayerische Motoren Werke

RADAR bl.a. kan även benämnas som en anakronym om jag inte minns helt fel… För en anakronym är en så vanlig och inarbetad akronym att man inte ens tänker på/vet om att det är en förkortning. Rätta mig om jag har fel. ;)