I t.ex. horoskop kan det ibland stå – “Fiskarna 20/1-20/3 – Liknande auspicier som för vattumannen. Bla bla bla, köp en lott…”

Auspicier = Förebud, omen, järtecken; utsikter, omständigheter; skydd, beskydd, ledning, hägn.

Så, memorera och tänk auspicier = omständigheter nästa gång så är du ett ord klokare!