Gematri är en sorts bokstavsmystik, vilket innebär att man omskriver bokstäver till siffervärden. Detta är främst utbrett inom judisk och islamisk mystik, men även i vissa kretsar inom kristendomen.

En av påvens titlar är till exempel “VICARIVS FILII DEI” (Guds sons vikarie) och om man räknar samman de romerska siffrorna i titeln såhär: V+I+C+I+V+I+L+I+I+D+I (5+1+100+1+5+50+1+1+500+1) så är det = 666. Huh, är påven ond?

Ett annat exempel är om: A=101, B=102 o.s.v. så blir summan av HITLER = 666. Det kan la vi gå med på att han var ond.

The Gematriculator kan man få det uträknat hur ond man själv är, eller hur onda/goda vilka ord och meningar som helst är.

18% ond är jag fick jag reda på när jag fyllde i mitt för- och efternamn (vilket väl får anses vara lite av en besvikelse ;))...

Nå, hur ond är du?