Palpabel betyder påtagbar, handgriplig… och efter en snabb sökning på Google så verkar det som att palpabel är en medicinsk term, vilket med största sannolikhet är skälet till att man aldrig hör det i dagligt tal.

Palpabel, Palpabel, Palpabel, Palpabel, Palpabel, Palpabel, Palpabel, Palpabel, Palpabel, Palpabel, Palpabel, Palpabel!!!