Sublim, inte att förväxlas med subtil, vilket kan ske då och då, betyder andligt upphöjd, förandligad; upphöjd, upphöjt skön, högstämd, storslagen, upplyftande, härlig, gripande.

Subtil däremot, är nästan dess motsats och betyder spetsfundig; svårdefinierbar eller något knappt märkbart… som denna texten?