Synkronicitet – sammanträffande, samtidighet – och de relaterade orden – ödet, slumpen, möjligheter och förväntningar – är några av de mer spännade orden som finns tycker jag!

Synkronicitet är mystiska eller meningsfulla sammanträffanden; sammanträffanden som passar in just där man är i livet, och kanske för en vidare. Tex ett sådant sammanträffande som att du tänker att det var länge sedan du träffade Linda och som av en slump stöter du på just henne i nästa gathörn.

Lite mer, saxat ur paranormal.se:
På senare tid har begreppet Synkronicitet i vissa sammanhang kommit att få en något annan betydelse…

I Joseph Jaworskis bok – Synkronicitet – Att fånga livets sammanträffanden – kan man läsa om den spännande tanken att det går att lära sig metoder för att skapa och upprätthålla synkronicitet över tid. Då blir synkronistiska händelser något som uppstår p.g.a ett medvetet sätt att förhålla sig till livet och andra människor.

Människor kan enligt denna teori vara mer eller mindre bra på att sätta igång de kedjor av till synes oberoende sammansträffanden som behövs för att en viss möjlighet skall bli verklighet. Det finns alltså någon form av avsikt med det som händer.

I ett sådant perspektiv utvidgas defintionen av synkronicitet till att innefatta: Av varandra till synes oberoende händelser som verkar för en möjlighet i en framtid.

En till bok om synkronicitet värd att nämnas är Slumpen är ingen tillfällighet av Jan Cederquist.