Prefixet ‘WWW’ som används till webbadresser är förlegat!

Om ni undrar varför det är så, så måste först definitionen ‘WWW’ förklaras:

World Wide Web (förkortning: WWW) är enkelt sagt alla dokument som finns på internetservrar som använder HTTP protokollet och är tillgängligt för användaren genom ett enkelt peka-och-klicka system.

Alla större webbläsare antar att det är ett HTML dokument som söks via hyper text transfer protokollet (HTTP) och sätter därför ‘http://’ framför webbadressen automatiskt om man inte skriver det själv. Och det är allt som behövs! WWW är egentligen en subdomän, en underliggande adress till huvudadressen; subdomän.kod35.se. Likadant som om jag skulle ha en helt egen, annorlunda hemsida på t.ex. http://janne.kod35.se.

WWW var säkert bra i början, för att alla skulle förstå att det handlade om en webbadress men nu är det bara ett extra tidskrävande steg i kommunikationen mellan servern och surfarens webbläsare. Och nu förstår nog så gott som alla att allt som sluter på någonting.se eller something.com och liknande är webbadresser…. så nä, bort med WWW. Skippa det i både tal och skrift!

Så välkomna till kod35.se – nu utan ‘WWW’, hur ni än försöker!